Vlamboogstudies door Vrielink Electrical Services

Voorbeeldrapport vlamboogstudie

Om de resultaten van een typische vlamboogstudie te tonen heeft Vrielink Electrical Services een voorbeeldrapport gemaakt. Het rapport is gemaakt met een kleine fictieve elektriciteitsverdeling met zowel midden- als laagspanningsapparatuur en een noodstroomgenerator. Het voorbeeldrapport is in de Engelse taal.

Download (PDF)

Gevarenberekening met IEEE 1584

Een belangrijke stap van risico-inventarisatie is het berekenen van de mogelijke blootstelling met IEEE 1584. Vrielink Electrical Services is toonaangevend met meer dan 10 jaar ervaring in het berekenen van vlambooggevaar. De berekeningen gebeuren volgens de laatste normen en met industrie-leidende software. Een evaluatie van kortsluitvastheid en selectiviteit kunnen bovendien operationele en veiligheidsproblemen in het elektrische verdeelsysteem aan het licht brengen.

Risicoinventarisatie die voldoet aan de voorschriften van NFPA 70E

Een goede risico-inventarisatie schat ook de kans in dat een vlamboog optreedt. Een inventarisatie van Vrielink Electrical Services voldoet aan de voorschriften van NFPA 70E en past zich aan bedrijfsspecifieke methodologie voor risico-inventarisatie.

Gegevensverzameling op locatie of op afstand

Alle benodigde gegevens voor een risicoinventarisatie worden op locatie verzameld of geverifieerd voor een nauwkeurige analyse. Aanwezige tekeningen en documenten worden gecontroleerd op correctheid. Voor nieuwbouw is het mogelijk om gegevenverzameling op afstand te doen.

Rapporten met uitvoerbare aanbevelingen

Het berekenen van vlambooggevaar vereist gedetailleerde kennis van elektrotechniek en veel rapporten alten dit zien. De rapporten van Vrielink Electrical Services geven zowel elektrotechnici als veiligheidskundigen op een begrijpelijke manier een overzicht van de risico’s. Aanbevelingen zijn praktisch uitvoerbaar en volgen de arbeidshygiënische strategie.