Ondersteuning voor veiligheidsmanagement

Technische ondersteuning voor het verlagen van vlamboogrisico

Alle vervolgstappen nadat een risico-inventarisatie is uitgevoerd. Bijvoorbeeld een technisch onderzoek naar oplossingen voor gevarenreductie zijn of het ontwikkelen van bedrijfsprocedures om werk onder een zo beperkt mogelijk risico uit te voeren.

Training over vlamboogrisico

Training voor zowel gekwalificeerd als niet-gekwalificeerd personeel voor de vereisten van NFPA 70E of een bedrijfsprocedure voor vlamboogrisico’s.

Locatiespecifieke werkprocedures

Vrielink Electrical Services ontwikkelt procedures voor het omgaan met elektrische veiligheid die rekening houdt met bedrijfsprocedures en Nederlandse regelgeving.

Auditen van nakoming van bedrijfsbeleid

Als procedures klaar zijn controleren wij of alle vereisten worden nagekomen. Voor, tijdens of na een interne bedrijfsaudit. Met duidelijke aanbevelingen en stappenplannen om de veiligheid naar een hoger niveau te brengen.