Vlambooggrens

Afstand is een belangrijke factor voor vlamboogenergie: verdubbeling van de afstand verlaagt de energie viermaal.

Werkafstand

De werkafstand is de kortste afstand tot een vlamboog waar een werknemer kan staan en deze hangt af van de spanning en het type schakelmateriaal. Omdat de energie wordt beperkt zodra de afstand groter wordt zal deze het hoogst zijn bij de werkafstand, daarom wordt vlamboogenergie berekend op dit punt.

Vlambooggrens

Als de afstand groter wordt gemaakt is op een bepaald punt de energie gereduceerd tot het minimum van 1,2 cal/cm²: dit is de vlambooggrens. Buiten deze grens is geen bescherming meer nodig. Op de illustratie hierboven staat de werknemer binnen de grens maar verder dan de werkafstand, in dit geval zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig die beschermen tegen invallende energie (berekend op basis van de werkafstand).

De tabel hieronder toont wat typische waarden voor de vlambooggrens voor laagspanningsverdelers:

Vlamboogenergie Vlambooggrens
1.2 cal/cm² 0.5 m (werkafstand)
4.5 cal/cm² 1.0 m
9.0 cal/cm² 1.5 m
18 cal/cm² 2.0 m
36 cal/cm² 3.0 m