Rail- en lijnzijde

Omdat de boogstroom moet worden onderbroken door een smeltveiligheid of vermogensschakelaar, is de plaats van de vlamboog van invloed op het gevaar. In een typische verdeler zijn er twee lagen van beveiliging: de hoofdschakelaar en kleinere afgaande beveiligingen. De afbeelding hieronder toont hoe deze de invallende energie kunnen beïnvloeden op basis van de locatie van de vlamboog:

Lijnzijde

In het inkomende paneel kan de vlamboog ontstaan op de aansluitpunten van de inkomende kabel en deze wordt niet uitgeschakeld door de hoofdschakelaar in hetzelfde paneel. Dit noemt men de lijnzijde van de vermogensschakelaar en heeft meestal de hoogste invallende energie.

Railzijde

Het grootste deel van de schakelinstallatie zal worden beschermd door hoofdschakelaar en bepaalt de invallende energie van de railzijde (bus side). Merk op dat in afgaande panelen de vlamboog ook kan plaatsvinden aan de inkomende kant van (in dit geval) smeltveiligheden en deze dus ook onder de railzijde vallen.

Belastingzijde

Tenslotte is de belastingzijde het deel dat wordt beschermd door afgaande beveiligingen en heeft over het algemeen de laagste invallende energie. Dit geldt alleen wanneer er voldoende scheiding is tussen bijvoorbeeld een kabel aansluit paneel en het beveiligingspaneel, op een zodanige manier dat een vlamboog zich niet verspreidt of een gevaar vormt aan de andere kant van de scheiding.